coneix el patrimoni arqueològic de Salou!

Sistema econòmic

La producció agrícola era el fonament bàsic de l’ager d’una ciutat com Tarraco.
 
Com a indicadors de la producció d’oli o vi, tindrem en compte vestigis de premses, tant de les construccions que les allotjaven com dels contrapesos i molins d’oli. També tindrem en compte els dipòsits de recollida dels líquids i els magatzems dels productes.
Les premses per a oli i per a vi són iguals en la seva base i només es diferencien en l’alçada dels muntants, però el que permet distingir-les és el seu entorn, en general els dipòsits de recollida del líquid són més grans quan es tracta de vi. El vi es guardava en soterranis, que s’anomenaven dolia defossa. També es creu que potser s’utilitzaven bots de pell d’animals per transportar l’oli i el vi, una altra especulació és que s’emmagatzemés i es transportes el vi utilitzant botes de fusta, segurament en èpoques més avançades.
 
Com a indicadors de la producció de cereals comptem amb els molins i les sitges, a més d’algun edifici que es pot classificar com a horreum
 

© 2014 Rervats tots els drets.

Crea una pàgina web gratuïtaWebnode