coneix el patrimoni arqueològic de Salou!

Jaciment arqueològic de la burguera

Entre els anys 1992 i 2002 es va dur a terme la delimitació i excavació de gran part de la vil·la romana de la Burguera, situada a Salou.

Es pensa que aquest nucli rural durant els segles I-II dC, va ser un assentament de tipus “vil·la” que va tindre un destacat caràcter d’explotació vinícola. Però, hi ha altres hipòtesis anteriors i posteriors a aquesta que afirmen que a demès de ser un centre d’explotació agrícola va ser un lloc residencial.

 

L’excavació del jaciment va estar dividia en cinc parts:

 

Primera fase:

Durant la primera fase es va descobrir l’habitatge principal de la vil·la, el qual es troba més elevat respecte a la resta a la resta de parts.

 

Segona fase: 

Durant la segona fase es van trobar  restes d’una nova pars rústica, construïda per a la producció vinícola a més a més d’aprofitar el terreny com a magatzem, dividit en tres sectors.

S’ha arribat a la conclusió que aquesta petita “indústria” no ha sigut la primera, sinó que és el resultat del pas del temps amb les diverses derivacions i millores. No es pot constatar una data amb exactitud de cada reforma, però es pot afirmar que la zona dedicada a la producció vinícola va anar creixent.

 

Tercera fase:

Al llarg de la tercera fase es va descobrir un gran assentament on habitaven els senyors de la vil·la.

Quan s'edifica aquesta zona, es comença a transformar la vil·la, que passa de ser una "industria" de producció vinícola a un nucli residencial. Amb moltes instal·lacions per al temps lliure, com podrien ser les termes també trobades en aquesta fase.

Quarta fase:

Durant la quarta fase d'excavació es va arribar a la conclusió que les restes arquitectòniques van començaven a ser reutilitzades. Gràcies a això es confirma l'inici d'un abandonament progressiu.

Cinquena fase:

Durant la cinquena fase es van trobar poques restes, majoritàriament van descobrir farciments de les sitges i restes de l'estança que es creu que era la cuina.

 

© 2014 Rervats tots els drets.

Crea una pàgina web gratuïtaWebnode