coneix el patrimoni arqueològic de Salou!

Parts d'una vil·la

A continuació explicarem les parts més importants d'una vil·la, rústica i urbana. 
 
Les termes
Les termes (balnea) van tornar-se una institució essencial en la societat romana. La primera sala del recorregut per les termes era el vestidor (apodyterium) on la persona es despullava i desava la roba. Després els que volien començaven per escalfar-se a la palestra (palaestra), les activitats físiques més habituals eren córrer, jugar a pilota, exercitar-se amb peses o amb la lluita... A continuació la persona es dirigia a les sales de banys, es solia començar per la sala temperada (tepidarium), tot seguit es passava a la sala calenta (caldarium), al final s'arribava als banys freds (frigidarium). Les termes més grans tenien també una piscina més gran a l'aire lliure (natatio) per practicar la natació. Hi havia altres dependències secundàries com les latrines (forica) i una sala de massatges. 
 
El sistema de calefacció
La temperatura adequada de l'aigua i de totes aquestes sales s'aconseguia per mitjà d'un sistema de calefacció. Un forn (praefurnium) escalfava l'aigua, aquesta era transportada des de les calderes fins al caldarium i el tepidarium a través d'unes canonades. Alhora el mateix forn anava escalfant l'aire que passava a través d'una cambra subterrània, anomenada hipocaust (hypocaustum).
 
Les dolies
Les dolies eren uns grans recipients d’emmagatzematge, n’hi havia d’una gran quantitat de mides. Els usos a què estaven destinades eren molt variats. Podien emmagatzemar farina, fruita, aigua, most o vi. En funció del seu ús rebien diferents noms: dolium vinarium (vi), dolium olearium (oli), dolium frumentarium (cereal), dolium acinarium (raïm, panses) i dolium amurcarium (figues).

© 2014 Rervats tots els drets.

Crea una pàgina web gratuïtaWebnode