coneix el patrimoni arqueològic de Salou!

Jaciment arqueològic de la Punta de la Cella

El poblat ibèric de La Cella, es troba ubicat a la zona anomenada La Torre Alta, al Racó de Salou, just a tocar la costa. 
Situem la cronologia del jaciment en una fase avançada del període ibèric en concret en una etapa compresa entre finals del segle III a.C i finals del segle II a.C. L’assentament va arribar al seu màxim esplendor durant el segle III aC, sent abandonat pacíficament al segle següent, durant la reestructuració política i econòmica imposada per Roma als territoris conquerits a la Península Ibèrica. 
Aquest jaciment va ser descobert al segle XX, concretament als anys 40, per col·laboradors del Dr. Salvador Vilaseca. Entre els anys 2001 i 2008 l’Ajuntament de Salou es va encarregar diverses campanyes de treball arqueològic.
 
L’excavació del jaciment va estar dividia en dues parts:
 
Primera fase:
A la primera fase es va fer un desbrossament i neteja de l’àrea. També es va fer una neteja superficial amb màquina del sector més elevat del jaciment, on es va poder acabar de perfilar la continuïtat del potent mur de tancament, a més d’identificar l’existència d’altres murs. 
 
Segona fase:
La segona fase va consistir en un Camp de Treball Internacional per a majors de 18 anys, que va comptar amb la participació de 20 persones. L’objectiu d’aquest Camp de Treball es centrava en familiaritzar als seus participants amb el treball arqueològic i iniciar-los en el coneixement de la cultura ibèrica.
Un cop finalitzades les feines d’excavació, van quedar a la vista una sèrie d’estructures muraries formades per pedres irregulars i terra que sembla que corresponien a una bateria d’habitacions, un potent mur de tancament, una pedra plana en posició central que podria correspondre a la base d'una columna, una banqueta feta de tova i un petit mur de reforç.
Per el que fa els materials ceràmics s’han trobat fragments d’àmfores, ceràmica comuna ibèrica i altres com plats i pondus, però sobretot cal destacar la presència d’un conjunt de fragments que semblen pertànyer a un mateix individu i una àmfora ibèrica pràcticament sencera.

© 2014 Rervats tots els drets.

Crea una pàgina web gratuïtaWebnode